Home » Reviews

Reviews

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 20 reviews
by drs. Louise Hoogerwoord MBA en mr Pieter Winkel on International Fine Living BV
www.internationalfineliving.com

We are very satisfied with the service of International Fine Living. Through her mediation and an sale and lease-back construction (our property was taken over by the homeowner and a rental construction with the owner was made based on an interesting rent because she still wanted 6 months to stay in her house) we increased our capital so that we could buy the house of our dreams, centrally and on a hill, although it was initially above our budget.By thinking together creatively we have achieved a win-win situation.Fleur is a top professional who gives people the time and does not push.We look back on a very pleasant cooperation.

Wij zijn erg tevreden over de service van International Fine Living. Door haar bemiddeling en een ruil- en huurconstructie (ons terrein werd overgenomen door de huiseigenaar en er werd een huurconstructie met de huiseigenaar gemaakt gebaseerd op een interessante huur omdat zij nog graag 6 maanden in haar huis wilde blijven wonen) zijn wij erin geslaagd ons kapitaal zodanig te verhogen dat wij het huis van onze dromen toch konden kopen, centraal en hoog gelegen, hoewel het aanvankelijk boven ons budget was.Door samen creatief na te denken hebben we een win-win situatie bereikt.Fleur is een top professional die mensen de tijd geeft en zich niet opdringt.We kijken terug op een heel prettige samenwerking.

I want to say that the cooperation with International Fine Living was very pleasant, they stood by me every step of the way. Good luck!

Ik kan zeggen dat de samenwerking met International Fine Living erg prettig was, ze hebben mij erg goed begeleid.Veel succes verder!

The name already says: Fleur.Fleur brings sunshine in seeking a property and doing business on the island.With her no nonsense mentality, she gets very keen and goes straight to her goal.Fleur is also very helpful in settling all the issues that come to mind when selling properties on the island.Actually, it's very simple, Fleur is just really TOP.Fleur for President as far as I'm concerned.

De naam zegt het al: Fleur.Fleur brengt fleurigheid in het zoeken naar een propertie en het zakendoen op het eiland.Met haar no nonsense mentaliteit komt ze zeer gedreven over en gaat recht op haar doel af.Fleur is ook erg behulpzaam bij afwikkeling van alle zaken die komen kijken bij aan of verkoop van properties op het eiland.Eigenlijk is het heel simpel, Fleur is gewoon echt TOP.Fleur for President wat mij betreft.

During our search for a home for our family we came into contact with Fleur Rutten. Thanks to her experience with kids in the same age, she was able to flawlessly sense which features were important to us. Many visits were planned swiftly and effectively, the agreements were correctly and swiftly executed and the after sales service was perfect. Thanks to her many contacts on the island, her efficient operation and in-depth knowledge I gladly recommend her for the sale or purchase of your home.Tijdens mijn zoektocht naar woonruimte voor ons gezin kwamen wij in contact met Fleur Rutten.Door haar ervaring met kinderen in dezelfde leeftijd wist zij feilloos aan te voelen welke features voor ons belangrijk waren.Diverse bezichtigingen werden snel en praktisch ingepland, contracten correct en spoedig geregeld en ook de nazorg wasperfect. Door de vele contacten die Fleur heeft op het eiland, haar efficiënte manier van werken en goede kennis van zaken raad ik haar van harte aan bij de aan- of verkoop van je woning.

The real estate agent from International Fine Living immediately understood our desires. This exemplifies their professionalism, knowledge of the market, property owners and the customer requirements. All in all it took us little time to find the right home, that fit in our budget.De makelaar van International Fine Living begreep direct wat wij zochten. Daaruit blijkt dat ze zeer professioneel zijn, de markt kennen, de eigenaren van de huizen en wat de behoefte van de klant is. Het heeft ons dus weinig tijd gekost om de juiste woning te vinden wat bij ons budget pastte.

A real estate agent who understands you, listens to you, know where you’re coming from and where you are going to is what we found at International Fine Living. We met Fleur when we came to the island and lucky for us she meets all the criteria. Not afraid to say no she is at the same time committed to help you in the search for the perfect home instead of selling just a house. Commitment, honesty and a good knowledge of the Island. It doesn’t stop when the house is sold that’s where it begins…… Needless to say that when you are in the orientation, buying or selling phase Fleur from IFL is your trusted partner.Een makelaar die je begrijpt, naar je luistert, begrijpt waar je vandaan komt en waar je naar toe wil, dat is wat we gevonden hebben in International Fine Living. Wij ontmoetten Fleur toen we naar het eiland kwamen en gelukkig voor ons beantwoordde zij aan alle criteria. Niet bang om nee te zeggen, maar tegelijkertijd ook vastbesloten je te helpen in de zoektocht naar het perfecte huis, in plaats van het alleen aansmeren van een huis. Passie, eerlijkheid en gedegen kennis van het eiland. En het houdt niet op als het huis verkocht is, maar dat is wanneer het pas begint. Of je nou in de orientatie-fase bent, de koop- of de verkoopfase, IFL is de betrouwbare partner die je nodig hebt.

A trustworthy and knowledgeable realtor with a lot of insight! We have enjoyed the professional communication and service-orientation!

Een betrouwbare en deskundige makelaar met veel kennis van zaken! De manier van communiceren en hulpvaardigheid hebben wij als zeer prettig en professioneel ervaren!

Reliable and experienced real estate professional.Betrouwbare en ervaren vastgoed professional.

We highly recommend International Fine Living for their committed and complete approach. Fleur is a true professional, who focuses on reaching goals and keeps everyone constantly involved in the process. IFL makes an effort to understand their clients and seeks the best solution for all parties involved. Again, highly recommendable!Wij raden International Fine Living van harte aan vanwege hun betrokken en volledige aanpak. Fleur is een echte professional, die focust op het behalen van doelen en ze houdt iedereen constant op de hoogte en betrokken bij het proces. IFL doet echt haar best om haar klanten te begrijpen en de beste oplossing te zoeken voor alle betrokken partijen. Nogmaals, van harte aanbevolen!

After more than 10 years on Curacao and several cooperations with Fleur on various purchase, sales and rentals, we dare to say that with Fleur we have found a reliable and very active partner when it comes to real estate. Fleur has a proactive can-do mentality and always sees possibilities. Her open and friendly way of communicating, her accuracy with appointments and sound vision on the Curacao real estate market has turned her in to the real estate partner for us. We gladly recommend her.Na meer dan 10 jaar Curacao en diverse samenwerkingen met Fleur bij diverse aankopen, verkopen en huurperiodes verder, kunnen we zeggen dat we in Fleur een betrouwbare en zeer actieve partner hebben gevonden als het gaat om vastgoed. Fleur heeft een proactieve houding en ziet altijd de mogelijkheden. Haar open en vriendelijke manier van communiceren, correctheid bij afspraken en reële kijk op de Curaçaose vastgoedmarkt heeft haar voor ons de vastgoedpartner gemaakt waar we graag zaken mee doen. Wij bevelen haar dan ook van harte aan.

Page 1 of 2:
«
 
 
1
2
 
»