Home » Reviews

Reviews

SHARE ON:
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 29 reviews

On short-term we needed a furnished home. Fleur had a nice apartment for us. Then we viewed another twelve other houses with other brokers. With each house we came to the conclusion that the first offered house was the best. We decided to take it. The help was fantastic. Result: a great penthouse on a perfect location. Extremely satisfied !!

Op korte termijn gemeubileerde woning nodig. Fleur had een mooi appartement voor ons. Daarna nog ongeveer twaalf andere woningen bekeken bij andere makelaars. Bij iedere woning tot de conclusie gekomen dat de eerst aangeboden woning de voorkeur bleef houden.. Hiervoor gekozen. Fantastisch geholpen. Resultaat: een fijn appartement op een geweldige locatie. Uitermate tevreden!!

Almost a year ago we came into contact with Fleur. After having seen two houses, she quickly realized what our wishes were. At the right time in the right place, I think, because there was a house that came available, but was not yet on the market, and she was right about it because it was the perfect place for us. Efficient and effective are the keywords and her way of communicating is very pleasant.

Bijna een jaar geleden kwamen wij met Fleur in contact. Na twee huizen te hebben bekeken had ze snel genoeg door wat onze wensen waren. Op het juiste moment op de juiste plek, denk ik maar, want er kwam een huis zsm vrij, was nog niet op de markt, en daarvan had ze gelijk door dat dat wat voor ons was. Efficiënt en effectief zijn de sleutelwoorden en heel prettig communiceren.

Three years ago we came into contact with Fleur, because this time my girlfriend was looking for a special home in a special place on Curacao.
After a pleasant acquaintance the wishes were made clear and after a few days we went for viewings. The first house was "close", but we viewed a second villa.
How Fleur could sense our taste this quickly was a mystery to me, but this house was exactly what we were looking for. We have also experienced the supervision of the process from negotiation until notary as Perfect. For us, Fleur is THE real estate agent of Curacao.
If you want more information, you can always reach us via Fleur.

Drie jaar geleden kwamen wij in aanraking met Fleur, omdat mijn vriendin dit keer een bijzonder huis zocht op een bijzondere plaats op Curacao.
Na een prettige kennismaking werden de wensen duidelijk gemaakt en na een paar dagen zijn wij gaan kijken. Het eerste huis was het"bijna", dus tweede bekeken.
Hoe Fleur dit zo snel kon aanvoelen was voor mij een raadsel, maar deze woning was precies wat wij zochten. Ook de begeleiding van onderhandeling tot en met notaris hebben wij als Perfect ervaren. Voor ons is Fleur dan ook DE makelaar van Curacao.
Mocht U meer informatie wensen dan kunt U altijd via Fleur ons bereiken.

Fleur helped us find a beautiful rental home. She also rented our other rental property again. Because we had a two-year contract, the condition was that we could only move to another home if the old house had been re-let. Fleur did that for us, without her this was certainly not successful. Besides the fact that Fleur is a particularly pleasant person, she is also professional.

Fleur heeft ons aan een prachtige huurwoning geholpen. Tevens heeft ze onze andere huurwoning opnieuw verhuurd. Omdat we aan een contract van twee jaar hadden was de voorwaarde dat ee pas naar een andere woning mochten als de oude woning opnieuw verhuurd was. Dat heeft Fleur voor ons geregeld, zonder haar was dit zeker niet gelukt. Buiten het feit dat Fleur een bijzonder prettig mens is, is ze ook professioneel.

We bought Sirena Bay Estate 1 year ago through Fleur Rutten
Her very good service and accessibility, but also the good guidance of legal and many other things have helped us enormously to buy this special project successfully.
We have worked very well with International Fine Living!

Sirena Bay Estate hebben wij 1 jaar geleden aangekocht via Fleur Rutten
Haar zeer goed service en bereikbaarheid, maar ook de goede begeleiding van juridische en vele andere zaken hebben ons enorm geholpen om dit bijzondere project met succes aan te kopen.
Wij hebben zeer fijn samengewerkt met International Fine Living!

International Fine Living is a very pleasant and professional real estate agency with a personal touch. Highly recommended!

International Fine Living is een zeer plezierig en professioneel makelaarskantoor met een persoonlijk tintje. Sterk aanbevolen!

I bought one of the last constructed apartments at Curacao Ocean Resort in 2010, a beautiful apartment. After long deliberation, I decided to sell it. And yes then it can be difficult, how do you find a broker that suits you ?! Actually, it was not so difficult, I bought it from Fleur, so how nice it would be to hire her again. She knew the ins and outs, is driven, and thinks much further than a typical broker. Her support is far-reaching and sincere.
It was also very pleasant that she supports the transfer of various utilities connections and all other things that comes with it, and make no mistake about these rather "practical" matters, especially if you do not live or are present on the island.
The purchase and sale of a house is not nothing and especially not in a country like Curacao where things can be completely different than in the Netherlands. It is precisely in this situation that a trusted consultant is important and I found it in Fleur!
If I consider buying a house again, I will certainly hire Fleur and her company back, mainly because of her personal way of working and business sense at sales and purchase.

Fleur you are a true professional!

Ik heb in 2010 op Ocean Resort een van de laatst bijgebouwde appartementen complex, een mooi appartement gekocht. Na lang wikken en wegen toch besloten om het te verkopen. En ja dan wordt het lastig, hoe vind je een makelaar die bij jou past?! Eigenlijk was het toch niet zo moeilijk, ik heb het destijds van Fleur gekocht, dus hoe fijn zou het zijn om haar weer in de arm te nemen. Zij kende de ins en outs, is gedreven, en denkt veel verder mee dan een doorsnee makelaar. Haar ondersteuning is vergaand en oprecht.
Heel plezierig was ook de ondersteuning bij het overschrijven van verschillende aansluitingen en alle overige zaken die erbij komen kijken, en vergis je niet dat zijn nogal wat "praktische" zaken zeker als je zelf niet op het eiland woont of aanwezig bent.
De aankoop en verkoop van een huis is niet niks en vooral niet in een land als Curacao waar zoiets totaal anders gaat dan in Nederland. Juist in die situatie is een vertrouwde adviseuse belangrijk en die heb ik in Fleur gevonden!
Mocht ik overwegen om weer eens een woning te kopen dan zal ik zeker Fleur weer in de arm nemen, mede vanwege haar persoonlijke manier van werken en zakelijke kijk op verkoop en aankoop.

Fleur je bent een vakvrouw!

by Frank Schubert on International Fine Living BV

While looking for a good place to live on Curacao we had a terrible first house for a few months. When searching for a new house we luckily later ran into Fleur, who (after she truly understood our needs and us) arranged for us the (in our eyes) best and most beautiful house in Curacao's Emmastad where we live today with much pleasure. I truly recommend Fleur if you do not want the disastrous experience of choosing the wrong house. As hard working expat, the quality of life far from home begins with a place you can also call home and Fleur understands that. Frank Schubert

Terwijl we op zoek waren naar een goede plek om op Curacao te wonen, vonden we een verschrikkelijk eerste huis voor een paar maanden. Bij het zoeken naar een nieuw huis kwamen we gelukkig later Fleur tegen, die (nadat ze onze wensen en behoeften en ons echt begreep) voor ons het (in onze ogen) beste en mooiste huis op Curaçao's Emmastad heeft geregeld, waar we vandaag met veel plezier wonen. Ik raad Fleur echt aan als je niet de rampzalige ervaring wilt om het verkeerde huis te kiezen. Als hardwerkende expat begint de levenskwaliteit ver van huis met een plek die je ook thuis kunt noemen en Fleur begrijpt dat. Frank Schubert

by Jack heijdens on International Fine Living BV

Sales of our property was super well arranged by International Fine Living. Good communication, handling and after sales.

Verkoop was super goed geregeld door International Fine Living .Goede communicatie , afhandeling en after sales .

by drs. Louise Hoogerwoord MBA en mr Pieter Winkel on International Fine Living BV
www.internationalfineliving.com

We are very satisfied with the service of International Fine Living. Through her mediation and an sale and lease-back construction (our property was taken over by the homeowner and a rental construction with the owner was made based on an interesting rent because she still wanted 6 months to stay in her house) we increased our capital so that we could buy the house of our dreams, centrally and on a hill, although it was initially above our budget.By thinking together creatively we have achieved a win-win situation.Fleur is a top professional who gives people the time and does not push.We look back on a very pleasant cooperation.

Wij zijn erg tevreden over de service van International Fine Living. Door haar bemiddeling en een ruil- en huurconstructie (ons terrein werd overgenomen door de huiseigenaar en er werd een huurconstructie met de huiseigenaar gemaakt gebaseerd op een interessante huur omdat zij nog graag 6 maanden in haar huis wilde blijven wonen) zijn wij erin geslaagd ons kapitaal zodanig te verhogen dat wij het huis van onze dromen toch konden kopen, centraal en hoog gelegen, hoewel het aanvankelijk boven ons budget was.Door samen creatief na te denken hebben we een win-win situatie bereikt.Fleur is een top professional die mensen de tijd geeft en zich niet opdringt.We kijken terug op een heel prettige samenwerking.

Page 1 of 3:
«
 
 
1
2
3
 
»