Home » Reviews

Reviews

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 24 reviews

International Fine Living is a very pleasant and professional real estate agency with a personal touch. Highly recommended!
International Fine Living is een zeer plezierig en professioneel makelaarskantoor met een persoonlijk tintje. Sterk aanbevolen!

I bought one of the last constructed apartments at Curacao Ocean Resort in 2010, a beautiful apartment. After long deliberation, I decided to sell it. And yes then it can be difficult, how do you find a broker that suits you ?! Actually, it was not so difficult, I bought it from Fleur, so how nice it would be to hire her again. She knew the ins and outs, is driven, and thinks much further than a typical broker. Her support is far-reaching and sincere.
It was also very pleasant that she supports the transfer of various utilities connections and all other things that comes with it, and make no mistake about these rather "practical" matters, especially if you do not live or are present on the island.
The purchase and sale of a house is not nothing and especially not in a country like Curacao where things can be completely different than in the Netherlands. It is precisely in this situation that a trusted consultant is important and I found it in Fleur!
If I consider buying a house again, I will certainly hire Fleur and her company back, mainly because of her personal way of working and business sense at sales and purchase.

Fleur you are a true professional!

Ik heb in 2010 op Ocean Resort een van de laatst bijgebouwde appartementen complex, een mooi appartement gekocht. Na lang wikken en wegen toch besloten om het te verkopen. En ja dan wordt het lastig, hoe vind je een makelaar die bij jou past?! Eigenlijk was het toch niet zo moeilijk, ik heb het destijds van Fleur gekocht, dus hoe fijn zou het zijn om haar weer in de arm te nemen. Zij kende de ins en outs, is gedreven, en denkt veel verder mee dan een doorsnee makelaar. Haar ondersteuning is vergaand en oprecht.
Heel plezierig was ook de ondersteuning bij het overschrijven van verschillende aansluitingen en alle overige zaken die erbij komen kijken, en vergis je niet dat zijn nogal wat "praktische" zaken zeker als je zelf niet op het eiland woont of aanwezig bent.
De aankoop en verkoop van een huis is niet niks en vooral niet in een land als Curacao waar zoiets totaal anders gaat dan in Nederland. Juist in die situatie is een vertrouwde adviseuse belangrijk en die heb ik in Fleur gevonden!
Mocht ik overwegen om weer eens een woning te kopen dan zal ik zeker Fleur weer in de arm nemen, mede vanwege haar persoonlijke manier van werken en zakelijke kijk op verkoop en aankoop.

Fleur je bent een vakvrouw!

by Frank Schubert on International Fine Living BV

While looking for a good place to live on Curacao we had a terrible first house for a few months. When searching for a new house we luckily later ran into Fleur, who (after she truly understood our needs and us) arranged for us the (in our eyes) best and most beautiful house in Curacao's Emmastad where we live today with much pleasure. I truly recommend Fleur if you do not want the disastrous experience of choosing the wrong house. As hard working expat, the quality of life far from home begins with a place you can also call home and Fleur understands that. Frank Schubert

Terwijl we op zoek waren naar een goede plek om op Curacao te wonen, vonden we een verschrikkelijk eerste huis voor een paar maanden. Bij het zoeken naar een nieuw huis kwamen we gelukkig later Fleur tegen, die (nadat ze onze wensen en behoeften en ons echt begreep) voor ons het (in onze ogen) beste en mooiste huis op Curaçao's Emmastad heeft geregeld, waar we vandaag met veel plezier wonen. Ik raad Fleur echt aan als je niet de rampzalige ervaring wilt om het verkeerde huis te kiezen. Als hardwerkende expat begint de levenskwaliteit ver van huis met een plek die je ook thuis kunt noemen en Fleur begrijpt dat. Frank Schubert

by Jack heijdens on International Fine Living BV

Sales of our property was super well arranged by International Fine Living. Good communication, handling and after sales.

Verkoop was super goed geregeld door International Fine Living .Goede communicatie , afhandeling en after sales .

by drs. Louise Hoogerwoord MBA en mr Pieter Winkel on International Fine Living BV
www.internationalfineliving.com

We are very satisfied with the service of International Fine Living. Through her mediation and an sale and lease-back construction (our property was taken over by the homeowner and a rental construction with the owner was made based on an interesting rent because she still wanted 6 months to stay in her house) we increased our capital so that we could buy the house of our dreams, centrally and on a hill, although it was initially above our budget.By thinking together creatively we have achieved a win-win situation.Fleur is a top professional who gives people the time and does not push.We look back on a very pleasant cooperation.

Wij zijn erg tevreden over de service van International Fine Living. Door haar bemiddeling en een ruil- en huurconstructie (ons terrein werd overgenomen door de huiseigenaar en er werd een huurconstructie met de huiseigenaar gemaakt gebaseerd op een interessante huur omdat zij nog graag 6 maanden in haar huis wilde blijven wonen) zijn wij erin geslaagd ons kapitaal zodanig te verhogen dat wij het huis van onze dromen toch konden kopen, centraal en hoog gelegen, hoewel het aanvankelijk boven ons budget was.Door samen creatief na te denken hebben we een win-win situatie bereikt.Fleur is een top professional die mensen de tijd geeft en zich niet opdringt.We kijken terug op een heel prettige samenwerking.

I want to say that the cooperation with International Fine Living was very pleasant, they stood by me every step of the way. Good luck!

Ik kan zeggen dat de samenwerking met International Fine Living erg prettig was, ze hebben mij erg goed begeleid.Veel succes verder!

The name already says: Fleur.Fleur brings sunshine in seeking a property and doing business on the island.With her no nonsense mentality, she gets very keen and goes straight to her goal.Fleur is also very helpful in settling all the issues that come to mind when selling properties on the island.Actually, it's very simple, Fleur is just really TOP.Fleur for President as far as I'm concerned.

De naam zegt het al: Fleur.Fleur brengt fleurigheid in het zoeken naar een propertie en het zakendoen op het eiland.Met haar no nonsense mentaliteit komt ze zeer gedreven over en gaat recht op haar doel af.Fleur is ook erg behulpzaam bij afwikkeling van alle zaken die komen kijken bij aan of verkoop van properties op het eiland.Eigenlijk is het heel simpel, Fleur is gewoon echt TOP.Fleur for President wat mij betreft.

During our search for a home for our family we came into contact with Fleur Rutten. Thanks to her experience with kids in the same age, she was able to flawlessly sense which features were important to us. Many visits were planned swiftly and effectively, the agreements were correctly and swiftly executed and the after sales service was perfect. Thanks to her many contacts on the island, her efficient operation and in-depth knowledge I gladly recommend her for the sale or purchase of your home.Tijdens mijn zoektocht naar woonruimte voor ons gezin kwamen wij in contact met Fleur Rutten.Door haar ervaring met kinderen in dezelfde leeftijd wist zij feilloos aan te voelen welke features voor ons belangrijk waren.Diverse bezichtigingen werden snel en praktisch ingepland, contracten correct en spoedig geregeld en ook de nazorg wasperfect. Door de vele contacten die Fleur heeft op het eiland, haar efficiënte manier van werken en goede kennis van zaken raad ik haar van harte aan bij de aan- of verkoop van je woning.

The real estate agent from International Fine Living immediately understood our desires. This exemplifies their professionalism, knowledge of the market, property owners and the customer requirements. All in all it took us little time to find the right home, that fit in our budget.De makelaar van International Fine Living begreep direct wat wij zochten. Daaruit blijkt dat ze zeer professioneel zijn, de markt kennen, de eigenaren van de huizen en wat de behoefte van de klant is. Het heeft ons dus weinig tijd gekost om de juiste woning te vinden wat bij ons budget pastte.

A real estate agent who understands you, listens to you, know where you’re coming from and where you are going to is what we found at International Fine Living. We met Fleur when we came to the island and lucky for us she meets all the criteria. Not afraid to say no she is at the same time committed to help you in the search for the perfect home instead of selling just a house. Commitment, honesty and a good knowledge of the Island. It doesn’t stop when the house is sold that’s where it begins…… Needless to say that when you are in the orientation, buying or selling phase Fleur from IFL is your trusted partner.Een makelaar die je begrijpt, naar je luistert, begrijpt waar je vandaan komt en waar je naar toe wil, dat is wat we gevonden hebben in International Fine Living. Wij ontmoetten Fleur toen we naar het eiland kwamen en gelukkig voor ons beantwoordde zij aan alle criteria. Niet bang om nee te zeggen, maar tegelijkertijd ook vastbesloten je te helpen in de zoektocht naar het perfecte huis, in plaats van het alleen aansmeren van een huis. Passie, eerlijkheid en gedegen kennis van het eiland. En het houdt niet op als het huis verkocht is, maar dat is wanneer het pas begint. Of je nou in de orientatie-fase bent, de koop- of de verkoopfase, IFL is de betrouwbare partner die je nodig hebt.

Page 1 of 3:
«
 
 
1
2
3
 
»