De makelaar van Curacao vertelt: De investeringsvergunning

15 december 2014
Investors permit curacao international fine living best real estate agency curacao

De makelaar van Curacao vertelt; de investeerders vergunning op Curacao

De makelaar van Curacao vertelt: Investeerders kunnen Curaçao een echt economisch voordeel opleveren. Om het verblijf van vermogende beleggers die voor een periode van meer dan 6 maanden per jaar op Curaçao willen verblijven te vergemakkelijken, heeft de regering van Curaçao de Richtlijnen Investors Permit 2014 uitgegeven. De richtlijn vermeldt de voorwaarden van de vergunning.

Het doel van de Richtlijnen Investors Permit is het faciliteren van investeringen op Curaçao (o.a. aankoop van onroerend goed of het doen van een zakelijke investering) door vermogende buitenlanders en zo bij te dragen aan onze economie.

Wij hebben het volledige publicatieblad van de Landsverordening A 2016 nr 77 op file. Wij sturen u deze met plezier toe.

Vereisten

Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke vergunning als “vermogende belegger” moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • Leg officiële documenten voor dat u een zakelijke investering heeft gedaan of van plan bent te doen van minimaal ANG 500.000.
 • Voldoende financiële middelen tot uw beschikking hebben om aan de verplichtingen die voortvloeien uit de investering te voldoen.
 • Een particuliere zorgverzekering.

Voorwaarden

De eerste vergunning wordt afgegeven voor een periode van één of meerdere jaren, afhankelijk van de hoogte van de investering. Vervolgvergunningen worden voor vergelijkbare perioden afgegeven, zolang aan de vereisten voor de verblijfsvergunning wordt voldaan.

 • Bij een investering van minimaal ANG 500.000 (US$ 281.000) komt u mogelijk in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor een periode van 3 jaar die bij ongewijzigde omstandigheden wordt verlengd.
 • Bij een investering van minimaal ANG 750.000 (US$ 420.000) komt u mogelijk in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor een periode van 5 jaar die bij ongewijzigde omstandigheden wordt verlengd.
 • Vergunning voor onbepaalde tijd. Bij een investering van minimaal ANG 1.500.000 (US$ 838.000) komt u mogelijk in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dan hoeft uw vergunning niet verlengd te worden. U moet echter wel over voldoende financiële middelen kunnen beschikken en een particuliere ziektekostenverzekering hebben.

Hereniging of het vormen van een gezin

Familieleden

Met de beleggersvergunning is ook een verblijfsvergunning voor uw gezinsleden mogelijk. Dit maakt het mogelijk om te herenigen of een gezin te stichten.
Uw partner en uw kinderen kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning die even lang is als de vergunning die u heeft gekregen.

Houd er rekening mee dat:

Als uw tijdelijke verblijfsvergunning of verblijfsvergunning verloopt, verlopen ook de verblijfsvergunningen van de ten laste komende gezinsleden.
Als uw huwelijk wordt ontbonden, moet uw ex-partner een wijziging van de vergunning aanvragen.

Weigering, verlenging en intrekking van de investeerdersvergunning.

Weigering

In sommige gevallen kan de (tijdelijke) verblijfsvergunning worden geweigerd door de minister van Justitie. Een reden om te weigeren kan zijn:

 • In het belang van de openbare orde of van algemeen belang, waaronder economische redenen;
 • Indien de aanvrager niet aantoont dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Verlenging

Als u een vergunning tot voorlopig verblijf heeft gekregen, moet u op tijd verlenging aanvragen. Als de omstandigheden met betrekking tot de verblijfsvoorwaarden niet zijn gewijzigd, wordt op uw verzoek uitstel verleend voor vergelijkbare perioden. In de praktijk betekent dit dat u ook moet laten zien:

 • dat u nog voldoende financiële middelen ter beschikking heeft;
 • dat u (en uw gezinsleden) een particuliere zorgverzekering hebben.

Intrekking

In specifieke gevallen kan de (tijdelijke) verblijfsvergunning worden ingetrokken door of namens de minister van Justitie. De herroeping geschiedt in de vorm van een gemotiveerde beslissing. Redenen voor intrekking kunnen zijn:

 • Een onomkeerbare veroordeling wegens overtreding van artikel 24 of artikel 25 LTU (Landsverordening toelating en verwijdering);
 • Een onomkeerbare veroordeling voor een strafbaar feit waarop een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden of langer staat;
 • Bescherming van openbare zeden; Indien het algemeen belang dit vereist;
 • In het geval dat u niet langer over voldoende middelen beschikt om naar behoren voor uzelf en uw gezinsleden die bij u inwonen te zorgen;
 • Als u niet meer voldoet aan een of meer van de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend (u heeft bijvoorbeeld het benodigde bedrag niet meer geïnvesteerd).
 • Bij het besluit tot intrekking van de vergunning wordt medegedeeld dat u Curaçao binnen een daarin te stellen redelijke termijn dient te verlaten om enige tijd te hebben om de zaken ordelijk af te wikkelen.

Aanbetaling zorgverzekering

Ziektekostenverzekering

Voor een verblijfsvergunning geldt de voorwaarde dat u, evenals uw bij u inwonende gezinsleden, voldoende verzekerd zijn voor de zorgverzekering, waaronder begrepen de dekking van opname en verzorging in een sanatorium of instelling voor psychiatrische zorg.

Borg

Als u een verblijfsvergunning krijgt, moet u een borgsom betalen.
De hoogte van de borg is afhankelijk van de nationaliteit.

In specifieke gevallen is een aanbetaling niet vereist. Dit geldt b.v. aan personen die op Curaçao zijn geboren en personen die geen verblijfsvergunning nodig hebben, zoals personen geboren op een van de andere Nederlands Caribische eilanden (Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius) of in Nederland.

BEPERKINGEN ARBEIDSMARKT

 • Hoofdaanvrager:
  Op uw tijdelijke verblijfsvergunning staan ​​de volgende aantekeningen:
  – ‘toegelaten als belegger’;

– ‘arbeid tegen loon is alleen toegestaan ​​als de werkgever in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning.’

 • Familieleden:
  Op de tijdelijke verblijfsvergunning die aan uw gezinsleden wordt afgegeven op grond van gezinshereniging of gezinsvorming, staan ​​de volgende aantekeningen:
  – ‘inwonend bij (naam van de hoofdaanvrager)’

– ‘arbeid tegen loon is alleen toegestaan ​​als de werkgever in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning.’

Arbeidsmarktannotaties

De annotaties houden in dat u in het algemeen niet voor een werkgever mag werken, tenzij de werkgever een vergunning heeft. Een vergunning kan worden verleend als u wilt werken in een beroep waarvoor een tekort aan lokale mensen beschikbaar is.

Beslistermijn

Indien u bereid bent het benodigde bedrag in Curaçao te investeren, zal de Immigratiedienst voorrang geven aan uw aanvraag voor een verblijfsvergunning. Als uw aanvraag volledig is ingevuld met alle benodigde documenten, neemt de immigratiedienst binnen een termijn van 2 weken een beslissing.

De volgende documenten zijn vereist:

 • volledig ingevuld, gemotiveerd en ondertekend aanvraagformulier;
 • kopie geldig paspoort;
 • 4 pasfoto’s;
 • afschrift van een recente geboorteakte niet ouder dan 1 jaar;
 • verklaring van goed gedrag afgegeven door de meest recente woonplaats niet ouder dan 3 maanden;
 • zorgverzekering;
 • verklaring van een lokale bank met betrekking tot het bedrag van uw investering;
 • bewijs van betaling van de leges en kosten voor de vergunning.

Overgangsregeling

Als u al een tijdelijke verblijfsvergunning heeft en denkt te voldoen aan alle voorwaarden van de nieuwe Investors Permit, dan kunt u een verzoek indienen om uw bestaande vergunning aan te passen aan de nieuwe Investors Permit. Als er gezinsleden bij u inwonen, vraagt ​​u dan ook om wijziging van hun vergunning.

 

Dit artikel verscheen in de serie: De Makelaar van Curacao vertelt.

 

International Fine Living doet haar best om mensen die een huis kopen op Curaçao of een huis verkopen zo goed mogelijk te informeren. Helaas is ook onze tijd beperkt en zullen wij niet altijd in staat zijn om de laatste updates te publiceren. Wij raden u dus altijd aan om de geboden informatie te verifiëren bij de juiste instantie of bedrijf, u kunt geen rechten ontlenen aan de juistheid van de geboden informatie.

Categorieën: Onroerend Goed Curaçao

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • De Makelaar van Curacao vertelt: uw huis laten fotograferen, wat moet ik voorbereiden?

  De Makelaar van Curacao vertelt: uw huis laten fotograferen, wat moet ik voorbereiden? Huis verkopen op Curacao en klaarmaken voor de fotoreportage? Hoe bereidt u uw huis het beste voor op een fotoreportage? Een mooie fotoreportage is van essentieel belang om uw huis goed te verkopen. Potentiële kopers starten de zoektocht van hun huis in…

  Lees verder »

 • De makelaar van Curaçao vertelt: Het beste van Curaçao

  DE MAKELAAR VAN CURAÇAO VERTELT: HET BESTE VAN CURAÇAO Wij delen graag! Het begint vaak met advies over koopwoningen op Curaçao. Maar het gaat vaak daarna al snel over welke buurt van Curaçao is leuk? Welke school past het beste bij jouw kinderen en waar liggen de mooiste stranden van Curaçao? Maar we delen ook…

  Lees verder »

 • De makelaar van Curacao vertelt: De bruisende wijk Otrobanda

  De makelaar van Curaçao vertelt: de historie van de bruisende wijk Otrobanda. Otrobanda is één van de vier wijken die behoort tot Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. De andere wijken zijn Punda, Scharloo en Pietermaai. De beroemde pontjesbrug ook wel bekend als ‘Koningin Emmabrug’ brengt je van Punda naar Otrobanda. Otrobanda betekent ‘aan de andere…

  Lees verder »

 • De makelaar van Curacao vertelt: De notaris op Curacao

  De makelaar van Curacao vertelt: De notaris op Curacao Een notaris helpt mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop van uw huis, het opstellen van een samenlevingscontract of zaken rond uw onderneming. Koopt u een huis op Curacao, dan gaat de juridische levering daarvan altijd via een…

  Lees verder »

 • De makelaar van Curacao vertelt de leukste watersporten van Curaçao

  De makelaar van Curacao vertelt: De leukste watersporten op Curacao Kitesurfen Kitesurfen wordt steeds populairder op Curaçao. Er zijn verschillende plekken die zeer geschikt zijn voor kitesurfen, waaronder Sint Jorisbaai. Hier wordt ook lesgegeven en het is mogelijk om materiaal te huren bij de lokale kitesurfschool. Voor wie al kan kitesurfen is een trip naar…

  Lees verder »