Home » Reviews

Reviews

SHARE ON:
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 38 reviews

Very professional and a great help when searching for a property on Curacao. Fleur helped us every step of the way. Very highly recommended!

Zeer professioneel en een grote hulp bij het zoeken naar een woning op Curacao. Fleur hielp ons bij elke stap. Zeer aan te bevelen!

IFL has an excellent in company professional with Fleur. She thinks along well with the customer and acts quickly. The communication lines are short and efficient, making it pleasant to work with Fleur.

IFL heeft met Fleur een uitstekende professional in huis. Ze denkt goed met de klant mee en schakelt snel. Daarbij zijn de communicatielijnen kort en efficiënt waardoor het prettig samenwerken is met Fleur.

Our experience with International Fine Living and especially Fleur is exclusively positive. Friendly personal contact, a professional approach and handling. 100 points!

Onze ervaring met International Fine Living en met name met Fleur is uitsluitend positief. Vriendelijk persoonlijk contact, een professionele aanpak en afhandeling. 100 punten!

Fleur helped us tremendously with the negotiation of a property on Curacao. She works professionally, clearly and transparently. When buying or selling a home, I would definitely recommend her.

Fleur heeft ons super geholpen met de onderhandeling van een woning op Curacao. Ze werkt professioneel, duidelijk en transparant. Bij aankoop of verkoop van een woning, zou ik haar zeker adviseren.

Fleur was very engaged and helpful in the search for our new house. She is very responsive and shared her ideas to find our house. It was a great pleasure having International Fine Living as our agent and we are still enjoying every moment in our new house!

Fleur was erg betrokken en behulpzaam bij het zoeken naar ons nieuwe huis. Ze is erg meedenkend en goede ideeen waardoor wij snel ons droomhuis vonden. Het was een groot genoegen om International Fine Living als onze agent te hebben en we genieten nog steeds van elk moment in ons nieuwe huis!

When I decided to sell my villa on Jan Sofat Curacao, I hired International Fine Living as my exclusive broker. Fleur is a very professional and intelligent woman who makes fantastic contact with potential buyers. Her communicative power to both me and the buyers was extremely strong. The entire process was very nice, clear and smooth with a nice end result. Should I have to buy or sell a villa again I would definitely use her services again.

Bij de verkoop van mijn villa op Jan Sofat Curacao, heb ik International Fine Living in de hand genomen. Fleur is een zeer professionele en intelligente vrouw die fantastisch contact legt met de potentiële kopers. Haar communicatieve kracht naar zowel mij als de kopers was enorm sterk. Het gehele proces was erg prettig, helder en duidelijk met een fijn eindresultaat. Mocht ik weer een villa moeten kopen of verkopen zou ik zeker weer van haar diensten gebruik maken.

International Fine Living is a very professional agency with the know how what's needed. I recommended this agency to everyone who is new on the Island. You can read a lot of happy reviews below! Super recommended!

International Fine Living is een zeer professioneel bureau met de juiste kennis, wat nodig is. Ik wil dit bureau van harte aanbevelen aan iedereen die nieuw is op het eiland. Je kunt hieronder een hoop blije recensies lezen! Super aanbevolen!

Last year we got in touch with IFL to purchase our house at Curacao Ocean Resort.
Negotiations went smoothly and we bought for a acceptable price. The purchase was settled quickly and professionally.
As a result, we also granted IFL the sale of our old house. The presentation on the site was extremely successful and the interest was unexpectedly big. Our house was sold within 2 weeks for the asking price. Very good! But quality has a price. The commission is solid.

Vorig jaar in contact gekomen met IFL voor aankoop huis op Ocean Resort.
Onderhandelingen gingen vlot en we kochten voor een gunstige prijs. De koop werd snel en professioneel afgewikkeld .
Daardoor gunden we de verkoop van ons oude huis ook aan IFL. De presentatie op de site was buitengewoon geslaagd en de belangstelling wasonverwachts groot. Ons huis was binnen 2 weken verkocht voor de vraagprijs. Hulde! Maar kwaliteit heeft een prijs. De courtage is stevig.

If you have / or are looking for a nice quality home Fleur is the person to go to.
She rented our beautiful home within 2 months.
Great job in negotiating the contract and everything

Als u op zoek bent naar een mooie kwaliteitswoning, dan is Fleur de persoon om naar toe te gaan.
Ze verhuurde ons mooie huis binnen 2 maanden.
Geweldig werk in het onderhandelen van het contract en alles

On short-term we needed a furnished home. Fleur had a nice apartment for us. Then we viewed another twelve other houses with other brokers. With each house we came to the conclusion that the first offered house was the best. We decided to take it. The help was fantastic. Result: a great penthouse on a perfect location. Extremely satisfied !!

Op korte termijn gemeubileerde woning nodig. Fleur had een mooi appartement voor ons. Daarna nog ongeveer twaalf andere woningen bekeken bij andere makelaars. Bij iedere woning tot de conclusie gekomen dat de eerst aangeboden woning de voorkeur bleef houden.. Hiervoor gekozen. Fantastisch geholpen. Resultaat: een fijn appartement op een geweldige locatie. Uitermate tevreden!!

Page 1 of 4:
«
 
 
1
2
3
4
 
»