Home » Reviews

Reviews

SHARE ON:
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 48 reviews

I highly recommend the services of International Fine Living. The listing of my home was handled in a most professional and courteous manner. Realtor, Jacqueline Remmelts was always available to answer questions and concerns and managed appointments and viewings flawlessly. Potential buyers were vetted and my house sold after a few viewings. All in all, a good experience...

Ik beveel ten zeerste de services van International Fine Living aan. De verkoop van mijn huis werd op de meest professionele en integere manier afgehandeld. Makelaar, Jacqueline Remmelts was altijd beschikbaar voor vragen en regelde afspraken en bezichtigingen perfect. Potentiële kopers werden gescreend en mijn huis werd verkocht na een paar bezichtigingen. Al met al een goede ervaring ...

Due to an earlier than expected relocation, I had to sell my house in a relatively short period of time. Fleur has done a tremendous job in achieving the sell with a personal yet professional approach. I was particularly impressed with the huge network she has built both in Curaçao and abroad, which in my case also contributed to a swift transaction. I would highly recommend IFL as your broker of choice for selling and buying property on the island.

Vanwege een eerder dan verwachte verhuizing, moest ik mijn huis in een relatief korte tijd verkopen. Fleur heeft een geweldige klus geklaard om de verkoop te bereiken met een persoonlijke maar professionele aanpak. Ik was vooral onder de indruk van het enorme netwerk dat ze zowel op Curaçao als in het buitenland heeft opgebouwd, wat in mijn geval ook heeft bijgedragen aan een snelle transactie. Ik zou IFL ten zeerste aanbevelen als uw makelaar bij uitstek voor het verkopen en kopen van onroerend goed op het eiland.

We had a superb experience with Fleur selling our house.
Although the house was sold relatively quick, in the process Fleur was always a firm negotiator in the benefit of her client.
At the same time she also understands that at times sensitive situations require a more subtle touch to bring positive results.
We would definitely recommend Fleur if you are keen on selling your house.

We hadden een geweldige ervaring met Fleur die ons huis verkocht.
Hoewel het huis relatief snel werd verkocht, was Fleur altijd een goede onderhandelaar in het voordeel van haar klant.
Tegelijkertijd begrijpt ze ook dat gevoelige situaties soms een subtielere touch vereisen om positieve resultaten te brengen.
We zouden Fleur zeker aanraden als je je huis graag verkoopt.

Although Fleur worked for the selling party, she also helped us tremendously well. Fleur has excellent professional knowledge, is very flexible in terms of appointments and communicates clearly. In case of questions, she immediately clears up any uncertainties and quickly reports back. If I had to recommend a broker, I would definitely choose Fleur.

Hoewel Fleur optrad voor de verkopende partij, heeft zij ons ook geweldig goed geholpen. Fleur heeft een uitstekende vakkennis, is zeer flexibel qua afspraken en communiceert duidelijk. Bij vragen gaat zij eventuele onduidelijkheden direct na bij de verkoper en koppelt dit spoedig terug. Als ik een makelaar zou moeten aanraden, zou ik zeker voor Fleur kiezen.

International Fine Living has put a lot of energy and effort into selling our house. We have also received several good tenants IFL before the sale. Thanks for that.We wish the brokerage a lot of prosperity.

International Fine Living heeft veel energie en moeite gestopt in de verkoop van ons huis. Ook hebben wij voor de verkoop meerder goede huurders via IFL gekregen. Dank daarvoor. Wij wensen de makelaardij veel voorspoed.

Fleur helped us a lot with the search and negotiations when buying our home on Curacao, she works very professionally and by her right way of handling things she knew which house we were looking for, so we bought this house without hesitation. She has the necessary degrees from the profession that reassured me when buying the house. We have had contact with various brokers and International Fine Living was the best by far in terms of professionalism. If I would recommend a broker on the island I would definitely choose International Fine Living.

Fleur heeft ons goed geholpen bij de zoektocht en onderhandelingen bij het kopen van ons huis op Curaçao, ze werkt heel professioneel en door de juiste manier van aanpakken wist ze naar welk huis we op zoek waren, we hebben deze woning dan ook zonder twijfelen gekocht. Ze heeft de nodige diploma's van het vak wat mij geruststelde bij de aankoop van de woning. We hebben met verschillende makelaars contact gehad en international fine living stak er ver bovenuit qua professionaliteit. Als ik een makelaar zou aanbevelen op het eiland zou ik zeker kiezen voor International Fine Living.

When life gives you good luck, and you find a good broker who knows what she is talking about. That broker has good communication skills and a large network. Like Fleur for example. Mix all ingredients well and you sell your house in less than three weeks ....

Men neme een dosis geluk, een goede makelaar die weet waar ze het over heeft. Die makelaar beschikt over goede communicatieve eigenschappen én over een groot netwerk. Zoals Fleur bijvoorbeeld. Mix alle ingrediënten goed door elkaar en je verkoopt je huis in minder dan drie weken....

Our experience with International Fine Living, in this case Fleur, is very good. Special for us, her patience and her understanding with our situation that makes her very professional. She is very service oriented, businesslike and the smallest details are thought off.

Onze ervaring met International Fine Living, in dit geval met Fleur is zeer goed. Met name voor ons haar geduld en haar aansluiting op onze situatie maken haar zeer professioneel. Ze is heel service gericht, zakelijk en aan de kleinste feel good zaken wordt gedacht.

Since 2007, we have already bought and sold several houses via Fleur. Nothing but praise for Fleur's way of working. Very involved, knowledge of the market and extremely reliable. Many brokers can learn something from this.

Sind 2007 hebben wij al verschillende huizen via Fleur aan- en verkocht. Niets anders dan lof voor de werkwijze van Fleur. Zeer betrokken, kennis van de markt en uiterst betrouwbaar. Hier kunnen veel makelaars nog iets van leren.

Fleur, of International Fine Living, has helped us tremendously and very professionally in the sale of our house at Jan Sofat. Fleur has a large network and no effort is too much for her to approach buyers.
Her strength lies in her communication and her accurate knowledge of the market. In addition, she also has a lot of legal knowledge. Her involvement has made a great impression on us.
We have met and spoken with several "brokers", but Fleur is really "the best broker of our island" !! She certainly earns 5 *****.
Fleur, Int.Fine Living, heeft ons enorm en zeer professioneel geholpen bij de verkoop van ons huis op Jan Sofat. Fleur heeft een groot netwerk en geen moeite is teveel voor haar om kopers te benaderen.
Haar kracht ligt in haar communicatie en haar nauwkeurige kennis van de markt. Bovendien heeft ze ook veel juridische kennis. Haar betrokkenheid heeft een grote indruk op ons gemaakt.
We hebben verschillende "brokers" ontmoet en gesproken, maar Fleur is echt "de beste makelaar van ons eiland" !! Ze verdient zeker 5 *****

Page 1 of 5:
«
 
 
1
2
3
4
5
 
»