Home » Reviews

Reviews

SHARE ON:
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 44 reviews

International Fine Living has put a lot of energy and effort into selling our house. We have also received several good tenants IFL before the sale. Thanks for that.We wish the brokerage a lot of prosperity.

International Fine Living heeft veel energie en moeite gestopt in de verkoop van ons huis. Ook hebben wij voor de verkoop meerder goede huurders via IFL gekregen. Dank daarvoor. Wij wensen de makelaardij veel voorspoed.

Fleur helped us a lot with the search and negotiations when buying our home on Curacao, she works very professionally and by her right way of handling things she knew which house we were looking for, so we bought this house without hesitation. She has the necessary degrees from the profession that reassured me when buying the house. We have had contact with various brokers and International Fine Living was the best by far in terms of professionalism. If I would recommend a broker on the island I would definitely choose International Fine Living.

Fleur heeft ons goed geholpen bij de zoektocht en onderhandelingen bij het kopen van ons huis op Curaçao, ze werkt heel professioneel en door de juiste manier van aanpakken wist ze naar welk huis we op zoek waren, we hebben deze woning dan ook zonder twijfelen gekocht. Ze heeft de nodige diploma's van het vak wat mij geruststelde bij de aankoop van de woning. We hebben met verschillende makelaars contact gehad en international fine living stak er ver bovenuit qua professionaliteit. Als ik een makelaar zou aanbevelen op het eiland zou ik zeker kiezen voor International Fine Living.

When life gives you good luck, and you find a good broker who knows what she is talking about. That broker has good communication skills and a large network. Like Fleur for example. Mix all ingredients well and you sell your house in less than three weeks ....

Men neme een dosis geluk, een goede makelaar die weet waar ze het over heeft. Die makelaar beschikt over goede communicatieve eigenschappen én over een groot netwerk. Zoals Fleur bijvoorbeeld. Mix alle ingrediënten goed door elkaar en je verkoopt je huis in minder dan drie weken....

Our experience with International Fine Living, in this case Fleur, is very good. Special for us, her patience and her understanding with our situation that makes her very professional. She is very service oriented, businesslike and the smallest details are thought off.

Onze ervaring met International Fine Living, in dit geval met Fleur is zeer goed. Met name voor ons haar geduld en haar aansluiting op onze situatie maken haar zeer professioneel. Ze is heel service gericht, zakelijk en aan de kleinste feel good zaken wordt gedacht.

Since 2007, we have already bought and sold several houses via Fleur. Nothing but praise for Fleur's way of working. Very involved, knowledge of the market and extremely reliable. Many brokers can learn something from this.

Sind 2007 hebben wij al verschillende huizen via Fleur aan- en verkocht. Niets anders dan lof voor de werkwijze van Fleur. Zeer betrokken, kennis van de markt en uiterst betrouwbaar. Hier kunnen veel makelaars nog iets van leren.

Fleur, of International Fine Living, has helped us tremendously and very professionally in the sale of our house at Jan Sofat. Fleur has a large network and no effort is too much for her to approach buyers.
Her strength lies in her communication and her accurate knowledge of the market. In addition, she also has a lot of legal knowledge. Her involvement has made a great impression on us.
We have met and spoken with several "brokers", but Fleur is really "the best broker of our island" !! She certainly earns 5 *****.
Fleur, Int.Fine Living, heeft ons enorm en zeer professioneel geholpen bij de verkoop van ons huis op Jan Sofat. Fleur heeft een groot netwerk en geen moeite is teveel voor haar om kopers te benaderen.
Haar kracht ligt in haar communicatie en haar nauwkeurige kennis van de markt. Bovendien heeft ze ook veel juridische kennis. Haar betrokkenheid heeft een grote indruk op ons gemaakt.
We hebben verschillende "brokers" ontmoet en gesproken, maar Fleur is echt "de beste makelaar van ons eiland" !! Ze verdient zeker 5 *****

Very professional and a great help when searching for a property on Curacao. Fleur helped us every step of the way. Very highly recommended!

Zeer professioneel en een grote hulp bij het zoeken naar een woning op Curacao. Fleur hielp ons bij elke stap. Zeer aan te bevelen!

IFL has an excellent in company professional with Fleur. She thinks along well with the customer and acts quickly. The communication lines are short and efficient, making it pleasant to work with Fleur.

IFL heeft met Fleur een uitstekende professional in huis. Ze denkt goed met de klant mee en schakelt snel. Daarbij zijn de communicatielijnen kort en efficiënt waardoor het prettig samenwerken is met Fleur.

Our experience with International Fine Living and especially Fleur is exclusively positive. Friendly personal contact, a professional approach and handling. 100 points!

Onze ervaring met International Fine Living en met name met Fleur is uitsluitend positief. Vriendelijk persoonlijk contact, een professionele aanpak en afhandeling. 100 punten!

Fleur helped us tremendously with the negotiation of a property on Curacao. She works professionally, clearly and transparently. When buying or selling a home, I would definitely recommend her.

Fleur heeft ons super geholpen met de onderhandeling van een woning op Curacao. Ze werkt professioneel, duidelijk en transparant. Bij aankoop of verkoop van een woning, zou ik haar zeker adviseren.

Page 1 of 5:
«
 
 
1
2
3
4
5
 
»