Home » Reviews

Reviews

SHARE ON:
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 53 reviews

We really enjoyed the purchase of a villa through Marianne from International Fine Living.
We were only briefly on the island, but quickly had an appointment on location.
Thanks to IFL's clear approach, we quickly reached an agreement. Very happy with it
Kind regards,
Frank and Anita

De aankoop van een villa via Marianne van International Fine Living is ons heel goed bevallen.
We waren maar kort op het eiland, maar hadden snel een afspraak op locatie.
Door de duidelijke manier van aanpak van IFL zijn we snel tot een overeenkomst gekomen. Heel blij mee
Vriendelijke groeten,
Frank en Anita

International Fine Living, Marianne in particular, has put a lot of time and energy into selling our property. Because of her perseverance and enthusiasm she has managed to find the right buyers. Our home has been sold due to her professional and service-oriented attitude. We therefore highly recommend International Fine Living !!

International Fine Living, Marianne in het bijzonder, heeft veel tijd en energie gestoken in de verkoop van ons onroerend goed. Door haar doorzettingsvermogen en enthousiasme is ze erin geslaagd de juiste kopers te vinden. Ons huis is verkocht vanwege haar professionele en servicegerichte houding. We raden daarom International Fine Living aan !!

by Jan Peter Vrieleman on International Fine Living BV

We recommend International Fine Living if you want to buy or sell a house on Curacao. Marianne, who acted for the selling party, also helped us enormously as buyers. The purchasing process therefore went very smoothly. Due to the short lines of communication with all parties and the mediation of Marianne, clear agreements could be made quickly and the purchase was completed quickly. Marianne has excellent professional knowledge, is very flexible in terms of agreements and communicates clearly. No effort is too much. We are therefore very satisfied with the service provided.

Wij bevelen International Fine Living aan wanneer u op Curacao een huis wilt kopen of verkopen. Marianne, die optrad voor de verkopende partij, heeft ook ons als kopers geweldig geholpen. Het aankoopproces is daardoor zeer soepel verlopen. Door de korte communicatielijnen met alle partijen en de bemiddeling van Marianne konden er snel duidelijke afspraken gemaakt worden en was de aankoop snel rond. Marianne heeft een uitstekende vakkennis, is zeer flexibel qua afspraken en communiceert duidelijk. Geen moeite is teveel. We zijn dan ook zeer tevreden over de verleende service.

We strongly recommend the service of International Fine Living.
The purchase of our house on Curacao was in a very professional and friendly way
supervised by real estate agent Marianne. She is also always available by phone.
She was willing to do the viewing with us on a national holiday, making the purchase even faster.
Kind regards, Ernst and Aurora

Wij bevelen ten zeerste de service aan van International Fine Living Makelaars.
De aankoop van ons huis op Curacao werd op een zeer professionele en vriendelijke manier
begeleid door makelaar Marianne. Zij is ook altijd telefonisch bereikbaar.
Zij was bereid op een nationale feestdag de bezichtiging met ons te doen, waardoor de aankoop nog sneller geregeld was.
Met vriendelijke groeten, Ernst en Aurora

We highly recommend International Fine Living, namely Jacqueline and Fleur, for sale/real estate transactions based on our personal and recent experience. We live in Asia, which added another level of complication to the process of selling our property on Coral Estate. Communication was friendly and timely, even with 10hrs time difference. We were kept informed about every single step of the process and problems along the way were handled in a timely and very professional manner. In short: timely, friendly communication and professional, transparent handling of everything that needed to be done!

We raden International Fine Living, Jacqueline en Fleur, ten zeerste aan voor verkoop- / onroerendgoedtransacties op basis van onze persoonlijke en recente ervaring. We wonen in Azië, wat een extra complicatie aan het verkoopproces van ons huis op Coral Estate toevoegt. Communicatie was vriendelijk en tijdig, zelfs met 10 uur tijdsverschil. We werden op de hoogte gehouden van elke stap in het proces en problemen onderweg werden op een tijdige en zeer professionele manier behandeld. Kortom: accurate, vriendelijke communicatie en professionele, transparante afhandeling van alles wat gedaan moet worden!

I highly recommend the services of International Fine Living. The listing of my home was handled in a most professional and courteous manner. Realtor, Jacqueline Remmelts was always available to answer questions and concerns and managed appointments and viewings flawlessly. Potential buyers were vetted and my house sold after a few viewings. All in all, a good experience...

Ik beveel ten zeerste de services van International Fine Living aan. De verkoop van mijn huis werd op de meest professionele en integere manier afgehandeld. Makelaar, Jacqueline Remmelts was altijd beschikbaar voor vragen en regelde afspraken en bezichtigingen perfect. Potentiële kopers werden gescreend en mijn huis werd verkocht na een paar bezichtigingen. Al met al een goede ervaring ...

Due to an earlier than expected relocation, I had to sell my house in a relatively short period of time. Fleur has done a tremendous job in achieving the sell with a personal yet professional approach. I was particularly impressed with the huge network she has built both in Curaçao and abroad, which in my case also contributed to a swift transaction. I would highly recommend IFL as your broker of choice for selling and buying property on the island.

Vanwege een eerder dan verwachte verhuizing, moest ik mijn huis in een relatief korte tijd verkopen. Fleur heeft een geweldige klus geklaard om de verkoop te bereiken met een persoonlijke maar professionele aanpak. Ik was vooral onder de indruk van het enorme netwerk dat ze zowel op Curaçao als in het buitenland heeft opgebouwd, wat in mijn geval ook heeft bijgedragen aan een snelle transactie. Ik zou IFL ten zeerste aanbevelen als uw makelaar bij uitstek voor het verkopen en kopen van onroerend goed op het eiland.

We had a superb experience with Fleur selling our house.
Although the house was sold relatively quick, in the process Fleur was always a firm negotiator in the benefit of her client.
At the same time she also understands that at times sensitive situations require a more subtle touch to bring positive results.
We would definitely recommend Fleur if you are keen on selling your house.

We hadden een geweldige ervaring met Fleur die ons huis verkocht.
Hoewel het huis relatief snel werd verkocht, was Fleur altijd een goede onderhandelaar in het voordeel van haar klant.
Tegelijkertijd begrijpt ze ook dat gevoelige situaties soms een subtielere touch vereisen om positieve resultaten te brengen.
We zouden Fleur zeker aanraden als je je huis graag verkoopt.

Although Fleur worked for the selling party, she also helped us tremendously well. Fleur has excellent professional knowledge, is very flexible in terms of appointments and communicates clearly. In case of questions, she immediately clears up any uncertainties and quickly reports back. If I had to recommend a broker, I would definitely choose Fleur.

Hoewel Fleur optrad voor de verkopende partij, heeft zij ons ook geweldig goed geholpen. Fleur heeft een uitstekende vakkennis, is zeer flexibel qua afspraken en communiceert duidelijk. Bij vragen gaat zij eventuele onduidelijkheden direct na bij de verkoper en koppelt dit spoedig terug. Als ik een makelaar zou moeten aanraden, zou ik zeker voor Fleur kiezen.

International Fine Living has put a lot of energy and effort into selling our house. We have also received several good tenants IFL before the sale. Thanks for that.We wish the brokerage a lot of prosperity.

International Fine Living heeft veel energie en moeite gestopt in de verkoop van ons huis. Ook hebben wij voor de verkoop meerder goede huurders via IFL gekregen. Dank daarvoor. Wij wensen de makelaardij veel voorspoed.

Page 1 of 6:
«
 
 
1
2
3
 
»